De grootste dansscholenketen van Rotterdam


VANAF NU SNELLER CONTACT VIA WHATSAPP CONTACTSERVICE

Dansschool – Alle communicatie omtrent inschrijvingen, lessen, afmeldingen, optredens en andere mededelingen zullen vanaf nu geschieden via Whatsapp.

Elke docent zal zijn eigen Whatsappgroep hebben en algemene mededelingen zullen ook via ons mobiele Got2Groove Appnummer 06 1891 5388 via een broadcastbericht/verzendlijst worden verstuurd.

Er zullen geen papieren brieven meer worden uitgedeeld, alles wordt na de zomervakantie gedigitaliseerd.
Heeft u vragen? Stuur dan een appje naar 06 1891 5388.

GRATIS DANSEN MET HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

GRATIS DANSEN MET HET JEUGDCULTUURFONDS VOOR DEGENE DIE HET ÉCHT NODIG HEEFT!

Het is de bedoeling dat u zélf op zoek gaat naar een intermediair (vaak een gymdocent op school op maatschappelijk werker uit de buurt).

Deze intermediair zal dan beoordelen of het Jeugd Cultuur Fonds aan u zal worden toegekend.

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een dansschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds.

Ouders met een inkomen lager dan ca. €1375 (alleenstaand) en €1550 (samenwonend) per maand kunnen aanspraak maken op €450 per jaar voor hun kind.

Direct aanmelden?

WhatsApp chat